Vlaams Belang verwerpt pleidooi Di Rupo over uitbreiding Brussel

Het Vlaams Belang roept de Vlaamse partijen op om het voorstel van PS-voorzitter Elio Di Rupo krachtig te verwerpen. Di Rupo waarschuwde afgelopen weekend de Vlaamse partijen dat in geval van communautaire onderhandelingen in 2007, de Franstaligen de uitbreiding van het Brussels gewest als eis op tafel zullen leggen.

Belga

Partijvoorzitter Frank Vanhecke herinnert eraan dat zijn Vlaamse collega's eerder een uitbreiding van het Brussels gewest als onbespreekbaar bestempelden. "Onze partij is het bovendien oneens met de uitspraak van Di Rupo dat de taalgrens kunstmatig zou zijn en bijgevolg in vraag dient te worden gesteld. De taalgrens is vastgelegd om de Vlaamse identiteit te vrijwaren en is dus niet kunstmatig, maar levensnoodzakelijk", luidt het.

Vanhecke is het ook niet eens met de uitspraak van Di Rupo dat het niet normaal is dat Franstaligen in de Rand in een situatie "zonder enige uitweg" zitten. Voor het Vlaams Belang ligt de oplossing voor de hand: "de Franstaligen in de Vlaamse rand rond Brussel moeten zich aanpassen en het territorialiteitsbeginsel eerbiedigen. In het ander geval moeten ze maar verhuizen", aldus de voorzitter.