Vervuiling door transport in stijgende lijn

Tussen 1990 en 2003 is de vervuilende uitstoot van het goederen- en personenvervoer in de Europese Unie met 22 procent gestegen.

Belga

Dat blijkt uit een studie die het Europees Milieuagentschap EEA dinsdag heeft gepubliceerd. Volgens het agentschap bedreigt deze stijgende tendens de Europese engagementen in het kader van het protocol van Kyoto.

Volgens de studie van het agentschap met zetel in Kopenhagen steeg de vervuilende uitstoot van het luchtverkeer in Europa tussen 1990 en 2002 met 96 procent. Het goederenvervoer was goed voor een toename van 34 procent. De vervuilende uitstoot van het personenvervoer zou in die periode met 30 procent gestegen zijn.

"Dankzij de steeds strikter wordende uitstootnormen wordt het vervoer, en in het bijzonder het wegvervoer, steeds properder. De absolute toename van het transport maakt die positieve ontwikkelingen echter ongedaan", stelt directrice Jacqueline McGlade van het EEA vast.