Akkoord over invoering Europees rijbewijs

De ministers van Transport van de Europese Unie hebben maandag in Brussel een akkoord bereikt over de invoering van een Europees rijbewijs.

Belga

Vanaf 2013 worden nationale rijbewijzen stapsgewijs vervangen door een model dat in de hele Europese Unie geldig zal zijn.

Het Europese rijbewijs zal de vorm aannemen van een plastic bankkaart. Lidstaten die dit wensen, kunnen op die kaart ook een elektronische chip met informatie over de houder van het bewijs aanbrengen.

Op dit moment circuleren in de EU ongeveer 125 verschillende rijbewijzen. De veelheid aan documenten bezorgt de ordediensten bij wegcontroles vaak bijkomende kopzorgen. De invoering van één enkel model moet ook de strijd tegen vervalsingen versterken.