Arts krijgt nieuwe plichten over euthanasie

Voortaan moet een arts zijn patiënt op tijd melden of hij al dan niet bereid is om euthanasie te plegen. Dat staat in de nieuwe Code van Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van Geneeskunde.

Belga

De Orde wil hiermee misverstanden bij het naderende levenseinde vermijden. De code werd enkele dagen geleden gewijzigd.

Sinds de wet op euthanasie van kracht werd, gebeurde het regelmatig dat een arts pas op het laatste nippertje ethische bezwaren inriep om geen euthanasie te moeten toepassen. Daar wil de Orde van Geneesheren nu een eind aan stellen met de nieuwe versie van de deontologie.

Daarin staat dat de arts de patiënt "tijdig en duidelijk moet informeren over de medische bijstand die hij bereid is hem bij het naderende levenseinde te verlenen". Dat gaat naast euthanasie ook over het starten van een nieuwe behandeling en palliatieve zorgen. In de code staat voorts voor het eerst dat "therapeutische verbetenheid" moet vermeden worden.