Princiepsakkoord bij Mercator Press in Jabbeke

Bij de grafische groep Mercator Press Jabbeke werd een princiepsakkoord ondertekend waarbij de socialistische vakbond BBTK-Boekcentrale Brugge akkoord gaat met de erkenning van een piekperiode in de laatste 4 maanden van het jaar. Tijdens deze piekperiode mag tot 50 uur per week worden gewerkt. Het is de bedoeling dat deze meerprestaties in de dalperiode worden gerecupereerd. Op een algemene personeelsvergadering werd het akkoord met meer dan zeventig procent van de stemmen goedgekeurd.

Belga

Volgens de vakbondsafgevaardigden Günther Willems (arbeiders) en Gino Verbeke (bedienden) is het voorliggende ontwerp eerbaar en het onderste uit de kan. Niet alleen werd een financiële compensatie voor het 4-ploegenstelsel voorzien en werd de daadwerkelijke recuperatie van de gewerkte feestdagen gerealiseerd, maar werden ook nieuwe aanwervingen in het vooruitzicht gesteld.