Rechter laat nieuwe Japanse kernreactor stilleggen

Een Japanse rechter heeft een vorige week in gebruik genomen kernreactor vrijdag laten stilleggen, omdat de veiligheid van omwonenden niet gegarandeerd is als zich een zware aardbeving voordoet.

AP Ned

Volgens die voorschriften zou de reactor een aardbeving met een magnitude van 6,5 moeten kunnen weerstaan. De reactor voldoet aan die norm, maar de klagers verwijzen naar later onderzoek van een overheidscommissie, waar uit naar voren is gekomen dat bij de breuklijn een aardbeving mogelijk is met een magnitude tot 7,6.

Japan is voor zijn elektriciteitsvoorziening sterk aangewezen op kernenergie. De 55 reactoren in het land voorzien in een derde van de elektriciteitsbehoefte en de regering wil dat aandeel met de bouw van elf nieuwe centrales opvoeren tot bijna 40 procent.