Ook Gadhafi noemt Midden-Oosten "achterlijk"

De Libische leider Moammar Gadhafi heeft donderdag uitgehaald naar de "achterlijke" politiek-maatschappelijke situatie in het Midden-Oosten en totalitaire regimes in de regio verdedigd.

AP Ned

Volgens de Libische leider zijn sterke mannen in het Midden-Oosten nodig omdat de oppositie niet zoals in het Westen beschaafd in gaat tegen de regering, maar te werk gaat met "bommen en moordpartijen."

Gadhafi verzorgde met een videoverbinding een bijdrage aan een Amerikaans-Libisch congres aan de Columbia Universiteit in New York. Aan de bijeenkomst deden een groot aantal Arabisten, islamdeskundigen en politicologen mee uit de VS, Libië en andere Arabische landen.

Gadhafi, die de afgelopen jaren probeert de betrekkingen tussen zijn eigen land en de internationale gemeenschap te herstellen, zei dat het politieke klimaat in het Midden-Oosten de afgelopen twee decennia ernstig is verslechterd en dat de regio stil lijkt te staan in de tijd.

"Zelfs de demonstraties tegen de publicatie van spotprenten van de profeet Mohammed in Denemarken liepen uit op geweld, waarbij tientallen doden zijn gevallen. Elders in de wereld gebeurt dit niet." Volgens Gadhafi ligt de radicale islam ten grondslag aan veel van de problemen in de regio. "In verscheidenen islamitische landen is wetenschappelijk onderzoek vrijwel niet mogelijk omdat dat in strijd zou zijn met de islam. Het moslimextremisme zorgt ervoor dat de islamitische wereld op terreinen als onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg ver achter blijft bij het Westen."

Aangeboden door onze partners