Eigen leraar geeft ziek kind les via internet

Het kabinet Onderwijs en de Nationale Loterij subsidiëren een proefproject met als doel elk langdurig ziek kind via het internet te verbinden met zijn eigen klas en leerkracht.

Belga

Volgend schooljaar kan het project al starten in de vijf Vlaamse provincies. "We hopen tegen het schooljaar 2007-2008 alle 6- tot 18-jarigen die door ziekte langer dan een maand afwezig zijn op school, een computer en breedband verbinding te bezorgen", zegt Kathy Lindekens, de bezielster van de vzw Bednet.

Op de website www.bednet.be worden een interactieve leeromgeving en een virtuele speelplaats gecreëerd. Op die manier moeten de zieke kinderen hun vriendjes uit de klas niet missen.