Senaat wil in één keer 189 fouten in 40 wetten corrigeren

De commissie Justitie van de Senaat buigt zich over een wetsvoorstel dat in één keer niet minder dan 189 fouten in 40 wetten corrigeert.

Belga

Het voorstel is van de hand van senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin en de voorzitters van de socialistische, liberale en christendemocratische fracties.

Veel wetten vertonen wetstechnische gebreken die de lectuur, interpretatie en toepassing van de wet bemoeilijken en een bron zijn van onnodige irritaties en ongemak. Zo ontbreken er soms woorden, is de verwijzing verkeerd of zegt de Nederlandse tekst iets anders de Franse, luidt het in de toelichting van het voorstel.

Een eerste reeks correcties hebben betrekkingen op verschrijvingen zoals de "belastbare handleiding" in plaats van "belastbare handeling" in de wet van 19 november 2004 tot invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten. In het Wetboek van vennootschappen komt deze merkwaardige zin voor: "De benadeelde schuldeiser die een rechtsvordering instelt, brengt de curator toegekend door de rechter beperkt tot het nadeel geleden door de schuldeisers die de vordering hebben ingesteld."

Een tweede reeks omvat legistieke fouten. Het gaat om een verkeerde nummering, foute titels of de verwijzing naar opgeheven wetten.

Voorts bevatten heel wat teksten verouderde bepalingen. Zo heeft artikel 81 van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij het nog steeds over de "waterschout", al werd dat begrip door de wet van 3 mei 1999 ingeruild voor "de met de politie te water belaste hoofden van de federale politie". In artikel 51 van het Wetboek van zegelrechten is nog steeds over "de Kolonie". Ook is de splitsing van de provincie Brabant nog steeds niet in alle wetten doorgedrongen.