Nele Lijnen (Vivant) legt eed af als gecoöpteerd senator

De 27-jarige Nele Lijnen, coördinator van de beweging Vivant, heeft donderdag de eed afgelegd als gecoöpteerd senator voor de VLD.

Belga

Net als haar voorganger, Jacques Germeaux, die naar de Kamer verhuisde, is ze afkomstig uit Limburg. Zij woont in Hechtel-Eksel en heeft een diploma communicatie en public relations. Ze werkt in een internetbedrijf van Rolang Duchâtelet, de stichter van Vivant.

Toen ze vorige week door VLD-Vivant werd voorgesteld als gecoöpteerd senator, zei ze in de Senaat onder meer voorstellen wilde lanceren voor een meer vrouwvriendelijke samenleving.

Lijnen is het eerste federale parlementslid van Vivant en tevens het jongste lid van de Senaat. Ze onttroont haar partijgenote Stéphanie Anseeuw als benjamin van de assemblee.