Kartel sp.a, spirit en Groen! en in district Borgerhout

Sp.a, spirit en Groen! vormen voor de districtsraadsverkiezingen in Borgerhout een kartel. Ze hopen om met één lijst en één programma sterker te kunnen wegen op het bestuur en meer kiezers aan te trekken.

Belga

"We hebben beseft dat er meer is dat ons bindt dan dat ons kan scheiden, " zegt Fons Geeraerts van sp.a. "Het is niet de bedoeling dat we na de verkiezingen elk onze eigen weg gaan. Met dit progressief kartel willen we de leidende fractie worden in het districtsbestuur en de politiek in Borgerhout bepalen, " vervolgt Geeraerts.

Het kartel wil onder andere een nieuw verkeerscirculatieplan ontwerpen voor elke wijk in Borgerhout en werken aan propere en aangename straten. Het veiligheidsbeleid moet in overleg gebeuren tussen de bewoners, de stad en de politie. Ook de middenveldorganisaties moeten volgens het kartel meer bij de politiek betrokken worden.