Leterme vraagt Balkenende volledige IJzeren Rijn tegen 2015

Tijdens een officieel bezoek van de Nederlandse minister-president Jan-Pieter Balkenende aan Vlaanderen heeft Vlaams minister-president Yves Leterme, donderdag in Brugge, gepleit om de IJzeren Rijn tegen 2015 volledig in gebruik te hebben.

Belga

Ook de diepte van de tunnel die Nederland voorziet onder het Kanaal Gent-Terneuzen kwam ter sprake. Nederland voorziet 13,5 meter. Indien de tunnel dieper moet, zal Vlaanderen de extra kosten op zich moeten nemen.