535 Vlaamse gezinnen sparen 230 ton CO² uit met Groene Voetenproject

Ruim 500 Vlaamse gezinnen hebben de afgelopen drie jaar met hun deelname aan het Groene Voetenproject 230 ton koolstofdioxide (een broeikasgas) bespaard, zo hebben de initiatiefnemers van het project donderdag meegedeeld. De gezinnen engageerden zich ertoe telkens gedurende een periode van drie maanden milieuvriendelijker te leven.

Belga

Groene Voeten is een project van Cera en de vzw Ecolife dat werd uitgevoerd in samenwerking met het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland. Het project startte drie jaar geleden in de Westhoek. Als laatste Vlaamse provincie was Limburg aan de beurt. In Limburg engageerden zich 107 gezinnen om energiebesparingen te realiseren.

In het kader van het project konden de 535 deelnemende gezinnen acties uitvoeren rond voeding, energieverbruik, afval en mobiliteit. De impact van deze acties op het leefmilieu werden omgerekend in vierkante meter "ecologische voetafdrukken". Deze brachten de oppervlakte in kaart die nodig is om zich te voeden, te wonen, te verwarmen, te verplaatsen en om afval te verwerken. Na drie maanden daalde de gemiddelde voetafdruk van de deelnemende Vlamingen met acht procent.

De organisatie wijst erop dat een goede band tussen landbouwers en consumenten het leefmilieu ten goede komt. Door te kiezen voor streekproducten, seizoensgroenten en aankoop op de boerderij is er heel wat milieuwinst inzake verpakkingen, transport en energiegebruik mogelijk, luidt het.