Ministers van energie G8 pleiten voor uitbreiding kernenergie

De ministers van energie van de G8 hebben donderdag op een top in Moskou gepleit voor de uitbreiding van kernenergie om de stijgende olieprijzen en de vraag naar schonere energie het hoofd te kunnen bieden.

AP Ned

Volgens de energieministers van de acht grootste industrielanden behouden fossiele brandstoffen de komende veertig jaar nog hun centrale positie in de wereldwijde energievoorziening, maar moet er hard nagedacht worden over de periode daarna, als China en India een grote vraag aan energie zullen hebben ontwikkeld. Een ruimere toepassing van kernenergie past volgens de G8-ministers bij de doelstelling om het milieu minder te belasten. Ook moet fors worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van schone energiebronnen en milieuvriendelijke alternatieven voor het gebruik van benzine en diesel in auto's.

Vooral de Verenigde Staten betoonden zich in Moskou een warm pleitbezorger van meer kernenergie. Volgens minister van energie Samuel Bodman is een "wedergeboorte" van kernenergie een goede langetermijnoplossing voor de wereldwijd stijgende energievraag.