ECB break-even na drie jaar in het rood

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in 2005 winst noch verlies gemaakt, na drie openeenvolgende jaren in het rood te hebben gestaan, dankzij de waardevermindering van de euro tegenover de dollar. In 2004 moest de ECB nog een nettoverlies van 1,63 miljard euro inschrijven.

Belga

De bank had 992 miljoen euro kunnen verdienen als ze geen voorzieningen had getroffen voor negatieve wisselkoerseffecten en schommelingen in de rentevoeten en de goudprijs. "De nettowinst bedraagt dus exact nul", aldus de ECB donderdag in een mededeling.

De ECB profiteerde vorig jaar van wisselkoerswijzigingen, hoofdzakelijk van fluctuaties van de euro tegenover de dollar. Die hebben een zware impact op het resultaat omdat de ECB drie vierde van haar deviezen in dollar aanhoudt.

De rekeningen haalden voordeel uit de stijging van de rentevoet in de Verenigde Staten. De rente-inkomsten stegen in 2005 tot 1,27 miljard euro tegenover 690 miljoen euro een jaar eerder.