Elitarisme remt Europees onderwijs

Als gevolg van het stagnerende onderwijs in Frankrijk en Duitsland dreigt Europa aan het kortste eind te trekken in de strijd met Azië om de beste hersenen van morgen.

Belga

Het onderwijs is nochtans cruciaal in de economische concurrentieslag met China en India, zo staat in een maandag gepubliceerde studie. Volgens het rapport van Andreas Schleicher, een medewerker van het departement Onderwijs van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), moeten de Europese landen hun onderwijssysteem dringend hervormen.

"China en India leveren nu in een steeds sneller ritme hooggeschoold personeel tegen een lage kostprijs". Hij is vooral onder de indruk van het "Zuid-Koreaanse mirakel". In de jaren zestig had Zuid-Korea hetzelfde bruto binnenlands product als Afghanistan, maar vandaag bezet het land de derde plaats in de OESO-rangschikking van het aantal jonge volwassenen dat een universitaire opleiding heeft genoten.

In die rangschikking wisten landen als Groot-Brittannië, Italië en Frankrijk met moeite hun stek te behouden en Duitsland viel zelfs heel sterk terug. "Frankrijk en Duitsland, samen goed voor een derde van de Europese economie, bevinden zich niet langer tussen de wereldleiders op het vlak van de ontwikkeling van kennis en talent", zo vat de studie samen.

Een van de belangrijkste oorzaken van de stagnatie van het Franse, Duitse en Italiaanse onderwijs is het ingebouwde elitarisme, zo meent Schleicher. Kinderen uit een lagere sociaal-economische klasse krijgen niet dezelfde kansen als kinderen uit de betere middens. Exemplarisch is Duitsland, waar kinderen uit een betere sociaal-economische klasse vier maal meer kans maken op een universitaire opleiding dan hun leeftijdsgenoten met minder rijke ouders.