Aantal gevallen syfilis neemt sterk toe

Net zoals in andere westerse landen is het aantal nieuwe gevallen van syfilis ook in België de afgelopen jaren sterk gestegen. In ons land werden in de jaren negentig jaarlijks veertien tot dertig nieuwe gevallen gerapporteerd. Sinds 2000 is het aantal fors opgelopen. In 2004 werden in de peillaboratoria 381 nieuwe infecties geregistreerd.

Belga

Dat melden onderzoekers van de afdeling Infectieziekten van het UZ Leuven in het Tijdschrift voor Geneeskunde. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat jaarlijks twaalf miljoen mensen met syfilis besmet worden. Twee derde van de besmettingen gebeuren in subsaharisch Afrika en Zuidoost-Azië. In Noord-Amerika en Europa waren er eind vorige eeuw jaarlijks gemiddeld een vijftal nieuwe gevallen.

Dat zich een stijging voordoet in alle westerse landen wijten de onderzoekers aan een toegenomen risicogedrag en migratie uit gebieden met een hoog voorkomen. Omdat de huidige generatie artsen de ziektetekens minder goed kennen, roepen de onderzoekers die artsen op goed op de hoogte te blijven zodat de ziekte tijdig herkend, correct behandeld en opgevolgd kan worden.