KBVB hakt woensdag knopen door voor KBHZ

De Belgische Voetbalbond heeft maandag een fax gekregen van de vereffenaar van tweedeklasser Beringen-Heusden-Zolder (KBHZ).

Belga

Daarin bevestigt deze dat de Limburgse club, die zondag in vereffening ging, zijn sportieve activiteiten voor dit seizoen stopzet. Tenzij er een overnemer wordt gevonden, geldt dit bovendien ook voor de volgende seizoenen. De vereffenaar stelde een schuld vast van 1,3 miljoen euro, waarvan 400.000 schuld aan de KBVB.

Het uitvoerend comité van de Voetbalbond vergadert woensdag over de verdere stappen die ze zal ondernemen in deze zaak. Zo moet er beslist worden of de spelers van BHZ het seizoen bij een andere club mogen uitspelen en op welke voorwaarden dit eventueel moet gebeuren.

Het comité moet ook beslissen of de resultaten die BHZ neerzette dit seizoen, moeten worden geschrapt. In het geval van Lommel volgde de Bond in het verleden de reglementen. Toen leidde dat er toe dat de resultaten van de Limburgse ploeg werden geschrapt.