29 illegale Indiërs onderschept in Sint-Truiden

Bij een controleactie heeft de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken maandag 29 personen bestuurlijk aangehouden omdat ze niet over geldige verblijfs- of identiteitsdocumenten beschikten.

Belga

De actie was gericht tegen illegale verblijfplaatsen in Sint-Truiden. De agenten vielen binnen op drie adressen, met een negental appartementen of studio's, aan de Hasseltsesteenweg. De politie trof er 44 personen met de Indische nationaliteit aan. Twaalf van hen waren in orde met hun papieren, 29 personen werden bestuurlijk aangehouden.

Na contact met de Dienst Vreemdelingenzaken kregen 23 Indiërs het bevel het grondgebied binnen vijf dagen te verlaten. Zes personen werden overgebracht naar een gesloten asielcentrum.

Onder hen vier minderjarigen, die in Steenokkerzeel terechtkwamen. Twee Indiërs werden overgebracht naar Vottem met het oog op hun latere repatriëring naar het land van herkomst. De politie voert verder onderzoek naar mogelijke huisjesmelkerij.