Hasselt investeert 15 miljoen in verkeersveiligheid

De stad Hasselt gaat de komende maanden 15,1 miljoen euro investeren om steenwegen opnieuw in te richten en om verkeersveiligheid te verhogen. Dit laat de Hasseltse schepen van Verkeer Hilde Claes (sp.a) maandag weten.

Belga

De investeringen hebben enerzijds betrekking op de herinrichting en de vernieuwing van de bestaande verkeersinfrastructuur en anderzijds op aanpassingswerken aan verkeersdrempels, verhoogde kruispunten voor de bussen van De Lijn, verhoogde zebrapaden en paaltjes om tegemoet te komen aan het probleem van overdreven snelheid, zo zegt Claes.

De grote herinrichtingswerken zullen uitgevoerd worden in samenwerking met het Vlaamse gewest. Dat is onder meer het geval voor de Stevoortse Kiezel en de Lummense Kiezel. Daar zullen fietspaden aangelegd worden en komt er een nieuwe laag asfalt. Op de Wimmertingenstraat in Hasselt zullen tot slot de rioleringen, fietspaden en het wegdek vernieuwd worden.