VLD in 3 provinciehoofdsteden met vrouw naar kiezer

Bij de lokale verkiezingen van 8 oktober prijkt in drie van de vijf provinciehoofdsteden een vrouw aan het hoofd van de VLD-lijst.

Belga

Dat zei partijvoorzitter Bart Somers zaterdag in de rand van het programmacongres voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

In Hasselt trekt kamerlid Hilde Vautmans, in Leuven de fractieleidster in het Vlaams Parlement, Patricia Ceysens, en in Brugge Mercedes Van Volcem. In Brussel prijkt Els Ampe op één. De Antwerpse en Gentse lijst worden getrokken door respectievelijk de schepenen Sas van Rouveroije en Ludo Van Campenhout.

De partijvoorzitter benadrukte voorts dat de VLD een duidelijke inhaalbeweging aan het maken is om meer allochtonen op de kandidatenlijsten te krijgen.

Wat het resultaat van de VLD op 8 oktober betreft, was voorzitter Somers erg voorzichtig. In 2000 profiteerde de partij nog volop van de nieuwe paarse coalitie en behaalde de VLD het beste resultaat ooit voor lokale verkiezingen met 84 burgemeesters. Dat evenaren leek hem erg moeilijk.