UNICEF-sportdag voor oorlogskinderen in Hasselt levert 1.400 euro op

De "Sport-voor-vrede-dag" in het sportcentrum van Kiewit te Hasselt heeft zaterdag 1.400 euro opgeleverd.

Belga

De sportdag kaderde in de UNICEF-campagne "Laat kinderen in vrede leven", waarvan de poolreizigers Alain Hubert en Dixie Dansercoer het peterschap waarnemen.

Met de opbrengst van de campagne "Laat kinderen in vrede leven" steunt UNICEF België twee projecten in Burundi : de demobilisatie van kindsoldaten en een opvangcentrum voor straatkinderen.