Banken moeten verdachte beurstransacties klikken

Financiële tussenpersonen zoals banken en beursvennootschappen zullen verdachte beurstransacties van particulieren en institutionele beleggers moeten melden aan de financiële toezichthouder CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen).

Belga

Dat schrijft De Tijd zaterdag. De nieuwe wetgeving over marktmisbruik treedt binnen twee maanden in werking. "De wetgeving heeft ingrijpende gevolgen. Als een klant aan zijn bankier of kantoorhouder meldt dat hij een bepaald aandeel heeft gekocht omdat hij over voorkennis beschikte, moet de bankier dat aan de CBFA melden, ook al werd de informatie zeer terloops gemeld", aldus de toezichthouder. "Wie nalaat de transactie te melden, riskeert gesanctioneerd te worden, bijvoorbeeld met een boete."