Onenigheid binnen V-Raad over Iran

De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad blijven het oneens over een geplande "Iran-verklaring".

Belga

Een anderhalf uur durend overleg tussen de VN-ambassadeurs van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en China in de Amerikaanse VN-ambassade leverde geen doorbraak op. Daardoor zal de voor begin volgende week geplande "verklaring" nagenoeg zeker vertraging oplopen.

Vooral tussen enerzijds de VS, gesteund door de Britten en de Fransen, en anderzijds Rusland is het water nog diep. Rusland vindt het sowieso al een toegeving om in te stemmen met een speciale verklaring van de V-Raad over Iran. Moskou wil echter in geen enkel geval dat die verklaring een dreiging met (economische) sancties bevat of een of ander ultimatum. Rusland heeft in deze de steun van China.