Vakbonden InBev vragen verzoeningsprocedure aan

De vakbonden bij de Belgische vestigingen van InBev hebben beslist de verzoeningsprocedure aan te vragen bij het paritair comité van de voedingsnijverheid.

Belga

Ze eisen dat de directie van de brouwerij meer duidelijkheid geeft over het waarom van de aangekondigde herstructureringen en de toekomstige plannen voor ons land evenals een Europese CAO met minimumvoorwaarden die voor elk land gelden.

Een eerste verzoeningsvergadering vindt plaats op donderdag 9 maart om 14.30u in Brussel. Indien de verzoeningsprocedure niets oplevert zijn de vakbonden van plan een stakingsaanzegging in te dienen.

Eind vorig jaar maakte InBev de intentie bekend om 232 jobs te schrappen in Belgische vestigingen. Vorige week werd een nieuwe herstructurering bekendgemaakt waarbij alleen in ons land bij InBev nog eens 201 jobs sneuvelen.