OCMW Sint-Niklaas start tuchtonderzoek naar secretaris

Het OCMW van Sint-Niklaas zal, parallel aan het strafonderzoek, een intern tuchtonderzoek opstarten naar de in opspraak gekomen secretaris Dirk De Clerck. De man wordt ervan verdacht personeel van het OCMW te hebben ingezet voor werken aan de flat van zijn zoon. Tot een hoorzitting van de secretaris kwam het maandag niet.

Belga

De OCMW-raad van Sint-Niklaas was tijdens een buitengewone zitting bijeengekomen om te beslissen over het lot van De Clerck. De raadsman van het OCMW stelde echter vast dat de oproeping van de secretaris een vormgebrek vertoonde. Daarop besliste de OCMW-raad de hoorzitting te verdagen naar dinsdag 14 maart.

De raadsman adviseerde ook om parallel met het strafonderzoek een intern tuchtonderzoek op te starten. Dat zal gevoerd worden door Guy Moerloos, ontvanger van de stad Sint-Niklaas.

Tot slot heeft de OCMW-raad, rekening houdend met de afwezigheid van de secretaris, André Hellemans, administratief directeur seniorenzorg, aangesteld tot tijdelijk secretaris van het OCMW. Op die manier kunnen de werking en de dienstverlening van het OCMW gegarandeerd blijven.