Plannen voor gemeenschappelijk opleidingscentrum VDAB en Syntra

In Sint-Truiden wordt onderzocht of de VDAB en het vormingscentrum Syntra een gemeenschappelijk opleidingscentrum kunnen starten. Dat onderzoek komt er op vraag van burgemeester Ludwig Vandenhove. Aanleiding is de verhuis van het VDAB-opleidingscentrum vanuit de vroegere gebouwen van het gemeenschapsonderwijs aan de Vliegveldlaan.

dswartenbroekx

Vandenhove pleit ervoor dat een aantal opleidingen zouden gebundeld worden, zodanig dat er één gemeenschappelijk opleidingscentrum in Zuid-Limburg en Sint-Truiden zou kunnen tot stand komen. Daardoor kan ook meteen het aanbod naar potentiële cursisten verhogen. De VDAB (of Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) was zelf al een plek aan het zoeken in de buurt van de N80 om naartoe te verhuizen.

"Op mijn voorstel zijn er contacten met Syntra, de instelling die verantwoordelijk is voor middenstandsopleidingen. Het is de bedoeling dat beide instellingen gebruik zouden maken van éénzelfde infrastructuur: de VDAB-cursisten overdag, de deelnemers aan Syntra-opleidingen 's avonds," stelt Vandenhove. Syntra heeft op dit moment nog een aanbod in Zuid-Limburg en zou cursussen kunnen geven die geen concurrentie betekenen met de bestaande centra voor volwassenenonderwijs. Ook andere opleidingsprojecten uit bijvoorbeeld de private sfeer zouden in het gemeenschappelijke centrum onderdak kunnen vinden. Hetzelfde geldt voor projecten uit de sociale economie, die nu ook in Limburg van de grond komen.

Op termijn sluit Vandenhove een eventuele vestiging op het industrieterrein in Brustem niet uit. "Zo'n opleidingscentum kan alleen maar een meerwaarde betekenen voor een industrieterrein."