Herstelde dam New Orleans nog zwakker dan voorheen

Bijna drie maanden voor het begin van het nieuwe orkaanseizoen en zes maanden na Katrina slaan Amerikaanse experten alarm. Ze waarschuwen ervoor, dat de dammen bij New Orleans, die momenteel hersteld worden, wezenlijk zwakker zullen zijn dan voor 29 augustus van vorig jaar, toen de orkaan watermasssa's over en door de beschermende wallen joeg en bijna de hele stad onder water zette.

Belga

Weliswaar zal de wederopbouw van de dam hoogstwaarschijnlijk tegen 1 juni, de officiële aanvang van het orkaanseizoen, beëindigd zijn, aldus de Washington Post die maandag onafhankelijke vakmensen aan het woord liet. Maar ook al gaat het om een wedloop tegen de tijd, bij de wederopbouw worden een aantal basisregels geschonden. Zo werden bij de reparatiewerken op bepaalde plaatsen materialen van bedenkelijke kwaliteit aangewend, en sommige delen die tijdens Katrina stand hielden maar structurele schade hebben opgelopen, werden omwille van tijdsbesparing helemaal niet verstevigd.

Aangeboden door onze partners