Eén Vlaming op 12 in slaap gebracht voor overlijden

Vlaamse artsen grijpen meer dan elders naar terminale sedatie om het levenseinde te verzachten. Professor Luc Deliens en de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB verrichtten met collega's van de Universiteit Gent en van andere Europese universiteiten een Europees onderzoek naar pijnbestrijding rondom het levenseinde. De resultaten verschenen in de Journal of Pain- and Symptom management.

Belga

Als artsen er niet in slagen de pijn of andere symptomen of angsten van een patiënt onder controle te houden, in de laatste levensdagen of -weken, wordt de patiënt vaak in een diepe slaap gebracht zodat hij niet meer lijdt. Die praktijk heet terminale sedatie. Soms wordt die sedatie gecombineerd met de stopzetting van vocht- en voedseltoediening. Dan is er sprake van levensverkorting.

De onderzoekers namen 20.480 sterfgevallen uit 2001-2002 uit zes landen onder de loep en vroegen de artsen of ze die methode hanteerden. Vlaanderen (8,2 procent van alle overlijdens) en Italië (8,5 procent) staan voorop met hantering in één op de twaalf sterfgevallen. Denemarken (2,5) en Zweden (3,2 procent) gebruiken de methode veel minder. Zwitserland (4,8 procent) en Nederland (5,7) nemen een middenpositie in. Een verklaring voor die verschillen is niet meteen voorhanden.