Ruwe olie bereikt hoogste prijspeil in 4 weken

De prijs van ruwe aardolie heeft het hoogste peil in bijna vier weken bereikt door ongerustheid over een mogelijke vertraging of stopzetting van de Iraanse olie-export als gevolg van de nucleaire ambities van het land. Iraanse en Europese diplomaten slaagden er vrijdag niet in tot een compromis te komen over de kernenergieplannen van Iran.

Belga

De "nucleaire waakhond" van de Verenigde Naties bespreekt op 6 maart of de weigering van Iran om de verrijking van uranium stop te zetten, wat sancties rechtvaardigt. Oliehandelaars vrezen dat Iran buitenlandse druk zal vergelden met een beperking van de olie-export.