Tweehonderd manifestanten voor vrouwenrechten en vrij Koerdistan

Zaterdagmiddag hebben 200 personen, overwegend vrouwen, een betoging gehouden voor de rechten van de vrouw en van het Koerdische volk. Hoewel de manifestatie georganiseerd was naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrouw, op 8 maart aanstaande, werden er ook heel nationalistische Koerdische slogans geroepen en vlaggen met de beeltenis van PKK-leider Abdullah Öcalan meegedragen.

Belga

Daar was volgens de organisatoren van de manifestatie, de Koerdische Vrouwen vzw, een goede reden voor. "In de hele geschiedenis is de vrouw altijd het eerste slachtoffer geweest van onderdrukking, slavernij en geweld", zei een woordvoerster van de betogers. "Dat blijft tot op vandaag zo, in het Westen maar ook en vooral in het Midden-Oosten. In heel wat landen hebben vrouwen nog steeds geen stemrecht en kunnen ze geen kandidaat zijn bij verkiezingen, en worden ze nog steeds onderworpen aan rituele besnijdingen."