Spanje stelt slachtoffers timesharing schadeloos

Test-Aankoop heeft samen met drie andere Europese consumentenverenigingen (OCU in Spanje, Altro Consumo in Italië en de Consumentenbond in Nederland) haar slag thuisgehaald in de rechtszaak over fraude met timesharing die het in 1999 aanspande tegen de Spaanse overheid.

Belga

Recent heeft Spanje de gedupeerden, waaronder drie Belgen, schadeloos gesteld. Dat meldt Test-Aankoop in haar tijdschrift.

Time-sharing, de aankoop van een vakantiehuis in mede-eigendom met anderen, heeft al vaak aanleiding gegeven tot klachten. Aanleiding voor de zaak van de vier consumentenorganisaties tegen Spanje was de laattijdige omzetting in Spaans recht van een EU-richtlijn die de consument een betere bescherming biedt. Het probleem was vooral dat er geen bedenktijd was en geen verbod gold om een voorschot te vragen. Spanje werd hiervoor al in 2002 veroordeeld, maar voerde het vonnis pas een tijd terug uit.

Test-Aankoop vindt de zaak "een zeer belangrijk precedent voor grensoverschrijdende en collectieve consumentenbescherming" daar de Spaanse rechtbanken uitdrukkelijk het belang en de legitimiteit van de consumentenorganisaties erkenden, waaronder de buitenlandse. TA betreurt echter dat enkel de consumenten die participeerden aan de rechtszaak er hun voordeel uithalen en niet de andere gedupeerden en pleit daarom voor de invoering op EU-niveau van een collectieve rechtsprocedure.