Minder passagiers voor luchthaven Antwerpen

Zowel het aantal passagiers dat het aflopende jaar gebruik maakte van de Luchthaven Antwerpen als het aantal vliegbewegingen is gedaald.

Belga

Wel werd in 2005 een toename opgetekend van het vrachtvervoer op de luchthaven Antwerpen. Het totale passagiersaantal voor 2005 bedraagt 142.737. Dit is een terugval met 6,51 pct ten aanzien van het voorgaande jaar.

Deze daling heeft te maken met het wegvallen van de verbinding Antwerpen-Praag, die in juni 2004 opgestart werd maar begin 2005 al weer stopgezet werd. De home based carrier van de luchthaven, VLM, handhaaft zijn huidige positie. Ook wat betreft de trainingsvluchten is er een achteruitgang in het aantal passagiers.

De zakenvluchten daarentegen kenden volgens Luchthaven Antwerpen een gunstige evolutie met een, zij het zeer beperkte, stijging van 224 passagiers ten opzichte van 2004. Deze evolutie wordt in Deurne wel als bijzonder positief ervaren gelet op de roeping en de profilering van de luchthaven op het vlak van het zakenverkeer.