VBO wil beter sociaal overleg en meer werk voor jongeren

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hoopt dat in 2006 het sociaal overleg wordt heropgestart, dat er meer aandacht wordt besteed aan werkgelegenheid voor jongeren en allochtonen en dat de Belgische producten en diensten sterker gepromoot worden. Dat meldt VBO-voorzitter Jean-Claude Daoust in zijn nieuwjaarsboodschap.

Belga

Volgens het VBO zou de Belgische economie dankzij het hernieuwde dynamisme van de wereldeconomie in 2006 twee procent moeten kunnen groeien. Om te kunnen profiteren van het herstel van de internationale economie moeten de structurele handicaps echter aangepakt worden.

Dat impliceert dat het sociaal overleg, dat volgens het VBO begin en eind 2005 in het gedrang kwam door het syndicale immobilisme en het verzet tegen het Generatiepact, wordt heropgestart. In 2006 moet er immers een oplossing komen voor de "loonontsporing", het Generatiepact moet uitgevoerd worden en het volgende Interprofessioneel Akkoord moet voorbereid worden.