Waals overlijdensregister niet meer geactualiseerd sinds 1998

In het Waalse gewest zijn de overlijdensregisters niet meer geactualiseerd sinds 1998. Dat verklaarde Paul Galand, Ecolo-parlementslid voor de Franse Gemeenschap op de RTBF-radio. Minister van Volkgezondheid in de Franse Gemeenschap Catherine Fonck (cdH) zegt de resultaten van een audit die de oorzaken van de achterstand moet nagaan in februari 2006 te verwachten.

Belga

"De cijfers zijn niet alleen statistisch belangrijk, ze kunnen ook gebruikt worden voor een betere preventie van ziekten en ongevallen. Want analyse van de overlijdens maakt het mogelijk de doodsoorzaken in kaart te brengen", aldus Paul Galand.

Volgens Galand is het nodig dat het register in 2006 meteen up to date gehouden wordt. Vanaf 1 januari moet prioriteit gegeven worden aan de huidige cijfers. Nadien kunnen stukje bij beetje de gaten van de voorbije jaren gevuld worden, zo zegt hij.

Ook al is de Franse Gemeenschap bevoegd voor het overlijdensregister, de achterstand bestaat enkel in Wallonië. In Brussel, waar het om een bicommunautaire bevoegdheid gaat, is men er in geslaagd de achterstand weg te werken.