Kardinaal Danneels tegen euthanasie - steun van CD&V

CD&V is het eens met de uitspraken van kardinaal Danneels in zijn homilie tijdens de kerstnacht over euthanasie.

Belga

"Het klopt dat een voorafgaande wilsverklaring voor het plegen van euthanasie beter niet wordt uitgebreid voor geesteszieken, mensen met Alzheimer of dementen", zegt CD&V-senator Hugo Vandenberghe maandag. Hij benadrukt hiermee nog eens het standpunt van de christendemocraten over de eventuele uitbreiding van de euthanasiewet. "Zo'n voorafgaande wilsverklaring betekent juridisch niets als ze is opgesteld door mensen die hun wil niet zelf kunnen uiten. Anderen mogen niet beslissen of deze mensen nog blijven leven of uit het leven stappen", klinkt het.

Los daarvan benadrukt Hugo Vandenberghe dat kardinaal Danneels het recht heeft om zich in het euthanasiedebat te mengen. "De kardinaal is vrij om positie in te nemen in een dossier met zo'n maatschappelijke impact. Het is onbegrijpelijk dat men dat niet aanvaardt", zo verwijst de senator naar de kritiek die uit sp.a- en VLD-hoek op de uitspraken van Danneels kwam. "Trouwens, niemand is verplicht om het eens te zijn met de kardinaal. Maar als godgetrouwe heeft hij het recht zijn mening kenbaar te maken", besluit Vandenberghe.