Files hebben 154 miljoen euro gekost in 2003

In 2003 kostten de files in België 154,1 miljoen euro. Voertuigen die stil stonden in de files verloren in totaal 12,67 miljoen uur. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Mobiliteit Landuyt op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Guido De Padt.

Belga

De cijfergegevens over de files op onze autosnelwegen zijn ronduit hallucinant, zegt De Padt. "De files kostten in 2003 154,1 miljoen euro. Deze berekening is op basis van de kostprijs van ongeveer 10 euro per uur voor een personenwagen en 46 euro per uur voor een vrachtwagen", aldus de volksvertegenwoordiger.

Opgesplitst per gewest: 97 miljoen euro in Vlaanderen, 8,1 miljoen euro in Wallonië en 49 miljoen euro in het verkeersgebied rond Brussel. "In 2003 waren er op de Vlaamse autowegen 257.000 kilometerrijstrookuren (hiermee wordt de zwaarte van de file aangegeven). In Wallonië kwam dat neer op 34.000 en in het verkeersgebied rond Brussel op 147.000 kilometerrijstrookuren", aldus De Padt.

Het overgrote deel van de files zijn structureel of ten gevolge van werkzaamheden en goed voor 88 à 92 procent van alle files.

Daarnaast is 8 à 12 procent van de files incidenteel, waarbij het aandeel van kijkfiles gering is omdat deze qua duur en lengte klein zijn, aldus De Padt.

In 2003 gebeurden ongeveer 2.700 letselongevallen overdag op een Belgische autosnelweg. "Uit deze cijfers kan men afleiden dat de overheid er alle belang bij heeft om naar oplossingen te zoeken om het fileleed te verzachten. Het plaatsen van schermen zou wellicht enig soelaas brengen op de delen van de autosnelwegen die het meest gevoelig zijn voor een ongeval. Helaas beschikt de overheid over geen enkele informatie in verband met concentraties op de plaatsen van ongevallen die files tot gevolg hebben", aldus De Padt.

De VLD'er verwijst naar een voorbeeld in Groot-Brittannië, waar de overheid van plan is om schermen op te richten tussen twee rijrichtingen van de autosnelwegen zodat vermeden wordt dat bestuurders vertragen om een blik te werpen op de rijstroken in de andere richting en aldus kijkfiles veroorzaken.