Raad van Europa: "Bestaan CIA-gevangenissen steeds geloofwaardiger"

De mogelijkheid van het bestaan van geheime CIA-gevangenissen in Europa krijgt volgens de Raad van Europa steeds meer vaste voet.

Belga

De door de organisatie met het onderzoek belaste Zwitserse afgevaardigde Dick Marty zei dinsdag in Parijs: "Na de huidige stand van zaken in het onderzoek kunnen we weliswaar nog niet bevestigen dat enkele lidstaten actief aan deze illegale praktijken hebben deelgenomen of geduld hebben". Er bestaat echter een duidelijke overeenstemming tussen de oorspronkelijke beschuldigingen en de resultaten van zijn onderzoek. Inmiddels heeft ook de socialistische fractie in het Europees parlement aangekondigd de geruchten over de CIA-gevangenissen door een commissie te laten onderzoeken.

Marty legde er in een dinsdag verspreide verklaring de nadruk op dat hij zijn onderzoek zal uitdiepen. Mogelijk zal hij een bezoek brengen aan de betrokken landen. Tegelijkertijd roept hij zijn collega's uit de nationale parlementen op om onderzoekscommissies op te richten. Bijzonderheden over zijn speurwerk maakte Marty dinsdag niet bekend. Hij deelde echter mee dat hij zijn bevindingen tijdens een afzonderlijk debat eind januari in de parlementaire vergadering van de Raad van Europa zal voorstellen.

Over de aangekondigde onderzoekscommissie van het Europees parlement zei de fractievoorzitter van de socialisten, Martin Schulz, dat moet uitgezocht worden of er zich op het grondgebied van de EU extra-legale gevangenissen bevinden en er verhoormethodes worden aangewend die tegen het fundamenteel recht indruisen. De Groenen en Liberalen waren in elk geval ook voor een onderzoekscommissie.

Het is echter nog niet duidelijk of de Europarlementsleden überhaupt toestemming hebben om een onderzoekscommissie in te zetten. De juridische dienst van het parlement heeft meegedeeld dat daarvoor de wettelijke beginselen ontbreken, namelijk een overtreding tegen het gemeenschappelijk recht. Om die reden zal nu mogelijkerwijze een zogenaamde niet-permanente commissie zich met de zaak belasten.

In Warschau bestrijdt de voormalige leider van de Poolse spionagedienst Zbigniew Siemiatkowski het bestaan van geheime CIA-gevangenissen in Polen. Hij kon zich evenwel "enkele, maar zeker geen tien" CIA-vluchten naar Polen herinneren, zei hij dinsdag op de Poolse radiozender Radio Zet. Siemiatkowski beperkte er zich toe dat er in ieder geval ook vluchten kunnen geweest zijn zonder dat hij daarvan op de hoogte was.

Een Turkse advocaat beweert inmiddels dat de Amerikaanse inlichtingendienst ook in Turkije een geheime gevangenis in stand houdt. Circa 150 mensen zouden in Turkije door CIA-agenten ontvoerd zijn, het merendeel van hen in Istanboel, beweert meester Osman Karahan. Dat meldde de Turkse nieuwszender NTV dinsdag. CIA-directeur Porter Goss bevindt zich sinds begin deze week in Ankara. Over de reden van zijn bezoek aan Turkije wemelt het in de Turkse pers van speculaties.

Aangeboden door onze partners