Dupont voor lineaire korting gasfactuur, mits extra voor armen

Federaal minister voor Maatschappelijke Integratie Christian Dupont is niet gekant tegen een lineaire korting op de gasfactuur voor gewone gezinnen, maar wil dat er extra inspanningen gebeuren voor kansarmen, verduidelijkt zijn woordvoerster.

Belga

Hij kant zich dus niet tegen het voorstel van de gassector om een cheque van 40 euro per gezin te geven.

De ministerraad keurde begin september een reeks maatregelen goed om de gezinnen te helpen bij de sterk verhoogde olieprijzen. Zo steeg de toelage van het Sociale Stookoliefonds van 150 naar 195 euro en kwam er een korting van 17,35 procent op de stookoliefactuur. Omdat na de stookolieprijs ook de prijs van gas gestegen is, werkt de regering dezer dagen aan een tegemoetkoming voor wie met gas verwarmt.

Dupont wil niet dat de regering een minder gunstige behandeling geeft aan de personen met een laag inkomen die met gas verwarmen. "De tegemoetkoming voor dit publiek moet dus tenminste de stijging van de gasprijs van het laatste jaar compenseren", zegt Dupont.