EU-lidstaten moeten batterijen inzamelen en recycleren

Voortaan krijgen alle lidstaten van de Europese Unie te maken met bindende doelstellingen omtrent de inzameling en recyclage van afgedankte batterijen en accu's. Dat is het gevolg van een richtlijn die het Europese Parlement dinsdag in Straatsburg heeft goedgekeurd.

Belga

Volgens de richtlijn moet zes jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regels 25 procent van de kleine, draagbare batterijen worden ingezameld op kosten van de industrie. Nog eens vier jaar later wordt die doelstelling tot 45 procent opgetrokken. De lidstaten krijgen ook te maken met bindende doelstellingen voor de recyclage: afhankelijk van het batterijtype moet 55 tot 75 procent van de ingezamelde batterijen gerecycleerd worden.

Batterijen en accu's bevatten stoffen als kwik, lood of cadmium. Indien deze gevaarlijke stoffen zomaar gedumpt worden, kunnen ze mens en milieu zware schade berokkenen. De Europarlementsleden raakten het eens over de afschaffing van batterijen die meer dan 0,0005 procent kwik bevatten. Ook kleine, draagbare batterijen met meer dan 0,002 procent cadmium moeten uit de handel.

Een verbod op het gebruik van cadmium in industriële batterijen, één van de twistappels in het debat, haalde dan weer niet de vereiste meerderheid. Dit was niet naar de zin van europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA), die een overgangsperiode van vier jaar bepleitte. Volgens haar zijn er voldoende alternatieven op de markt.

Brepoels vindt tevens dat de inzameldoelstellingen onvoldoende ambitieus zijn. Ze wijst op het Vlaamse voorbeeld. Met behulp van de distributiesector wordt in Vlaanderen nu reeds zestig procent van de batterijen ingezameld. Geen enkele Europese lidstaat of regio doet beter. Het probleem situeert zich echter vooral in het oosten van Europa. Daar wordt vaak minder dan 10 procent ingezameld.

De wereldmarkt voor batterijen kent een jaarlijkse groei van negen procent. In de Europese Unie worden elk jaar 800.000 ton autoaccu's, 190.000 ton industriële batterijen en 160.000 ton draagbare batterijen op de markt gebracht.