Vakbonden eisen snel meer duidelijkheid inzake Generatiepact

De vakbonden hebben de strijd tegen het generatiepact nog niet opgegeven. Dinsdag verklaarden zowel de socialistische als de christelijke vakbond dat ze nog steeds een aantal aanpassingen verlangen.

Belga

Het ACV en ABVV willen ook zo snel mogelijk duidelijkheid over de nieuwe maatregelen.

Het ACV wil zo snel mogelijk zekerheid van de regering voor wat betreft het wetsontwerp en de uitvoeringsbesluiten van het generatiepact. "De mensen zijn ongerust. Gaat de regeling inzake herstructureringen en Canada Dry nu in op 1 januari volgend jaar of niet? En hoe zien de details in het wetsontwerp eruit? ", aldus een woordvoerster. De christelijke vakbond pleit voor snelle duidelijkheid of voor uitstel.

De socialistische bond ABVV van zijn kant wil zo snel mogelijk overleg met de werkgevers over de punten die nog moeten worden onderhandeld, zoals de gelijkgestelde periodes en de invulling van de term 'zware beroepen'. Dinsdag na afloop van het bureau van het ABVV verklaarde voorzitter André Mordant "voor het einde van het eerste trimester volgend jaar een akkoord te willen bereiken met de werkgevers". Hij gaat hiervoor de bilaterale contacten met het VBO opstarten. De christelijke vakbond wil geen timing plakken op de onderhandelingen.

Beide vakbonden zijn ook ongerust over de recente uitlatingen omtrent een "competitiviteitspact". Het was de gouverneur van de Nationale Bank, Guy Quaden, die dit idee opperde, waarbij de nadruk ligt op loonmatiging voor de werknemers en meer innovatie en vorming vanwege de werkgevers. Zijn voorstel kreeg steun vanuit de regering. Het ACV herhaalde dinsdag dat niet aan de indexering van de lonen en uitkeringen mag geraakt worden. Het ABVV van zijn kant verklaarde niet akkoord te kunnen gaan met minder loon, de afschaffing van de indexering of het verlengen van de arbeidsduur. "Men mag Duitsland en Nederland niet volgen in een negatieve spiraal van loonmatiging, instorting van het verbruik, economische recessie en stijgende werkloosheid".

Mordant verklaarde dinsdag de druk op de ketel te willen houden, en actie te zullen blijven voeren. Hij sloot wel uit dat zijn vakbond stakingen - zoals in oktober en november- zal organiseren. Dat is momenteel niet aan de orde, luidde het eensgezind bij ACV en ABVV.