Bouwconjunctuur blijft nog zeker half jaar op hoog niveau

De bouwsector, die momenteel op een hoog, stabiel niveau presteert, zal ook in de eerste helft van 2006 op dat elan blijven doorgaan. Dat stelt de Raadgevende Commissie Bouwbedrijf van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, en in 2007, zou de bouwconjunctuur licht kunnen achteruitgaan.

Belga

De bouwconjunctuur bleef in 2005 op niveau dankzij onder meer een lichte stijging in het aantal bouwvergunningen voor nieuwe woningen, dat nu rond het niveau van 55.000 ligt op jaarbasis en zowat veertig procent van de totale bouwactiviteit vertegenwoordigt. Binnen dit segment is het aandeel van appartementen trouwens weer een beetje gestegen, tot 52,83 procent (51,36 procent vorig jaar). "Het lijkt erop dat de appartementsbouw, die lang aanzien werd als een conjuncturele trend, is uitgegroeid tot een structureel iets, dat beantwoordt aan de huidige noden", aldus Michel Davreux, adviseur bij de CRB.

Daarnaast steeg traditioneel het aantal bestellingen van werken door gemeentes in het licht van de komende verkiezingen. "Toch blijven vele gemeentes voorzichtig, omdat ze beperkte financiële middelen hebben na onder meer hervorming van de politiediensten." Ook het aantal werknemers in de bouwsector lijkt te zijn gestegen, zo blijkt volgens de Raadgevende Commissie Bouwbedrijf uit voorlopige statistieken van het NIS. Dat aandeel schommelde in 2003 en 2004 voortdurend rond 188.000 eenheden.

Voor 2006 verwacht de Raadgevende Commissie Bouwbedrijf vooreerst een consolidatie. Na de gemeenteraadsverkiezingen zouden echter de investeringen van gemeenten in bouwwerken terug kunnen verminderen.

Bovendien vreest Davreux dat ook in de particuliere woningbouw de lucht enigszins zal betrekken. "Binnen één tot anderhalf jaar zal het stimulerende effect van de laatste hervorming van de personenbelasting op het gezinsinkomen grotendeels zijn uitgewerkt. Dit betekent dat de vraag naar nieuwe of gerenoveerde woningen wellicht wat tot rust zal komen."

Gevreesd wordt ook dat een mogelijke stijging van de rentevoeten een psychologisch effect heeft op de gezinnen en ondernemingen. "Hoewel het erop lijkt dat die stijging beperkt zal blijven, kan ze symbolisch van belang zijn. Ze maakt immers een einde aan zes jaar van gestage daling van de kredietkosten voor vastgoedinvesteringen", zo luidt het.