Test-Aankoop: "Gespreide betaling stookoliefactuur maat voor niets"

De gespreide betaling van de stookoliefactuur zoals die nu wordt uitgevoerd, is allesbehalve doeltreffend. Dat zegt Test-Aankoop.

Belga

De consumentenorganisatie ging na of de brandstofhandelaars die volgens de federale overheidsdienst Economie hun klanten op vrijwillige basis een gespreide betaling toestaan dat ook doen.

De resultaten zijn allesbehalve positief, zegt Test-Aankoop. "Willekeur en chaos zijn troef", luidt het. Bij 11 van de 48 Vlaamse leveranciers die een gespreide betaling beloven, kregen de enquêteurs te horen dat een gespreide betaling toch niet mogelijk was, tenminste niet voor nieuwe klanten. In vier gevallen werden de onderzoekers doorverwezen naar een financiële instelling.

Van de overige handelaars vraagt de meerderheid een voorschot van 50 procent van de factuur bij de eerste levering. In andere gevallen loopt dit voorschot op tot 75 procent of zelfs het volledige factuurbedrag. In dit laatste geval wordt de helft van het factuurbedrag na het tekenen van het contract teruggestort.

De voorgestelde contracten zijn volgens Test-Aankoop niet altijd voor de duur van één jaar, maar soms voor twee of drie jaar. Ze kunnen ook stilzwijgend worden verlengd.

In totaal werd Test-Aankoop acht keer doorverwezen naar een financiële instelling voor een persoonlijke stookolielening. In twee gevallen namen de handelaars daarbij de rol van financiële bemiddelaar op zich, wat de consumentenorganisatie "riskant en illegaal" noemt.

Ze roept de regering op om rond de tafel te gaan zitten met de brandstofhandelaars om modaliteiten vast te leggen die de gespreide betaling van de stookoliefactuur mogelijk maken. Test-Aankoop wil onder meer dat de looptijd van de contracten tot één jaar wordt beperkt en dat er een groen nummer komt waar consumenten terechtkunnen voor een actuele lijst van de brandstofhandelaars die een gespreide betaling toestaan.

Test-Aankoop vraagt ook dat de zowat 57.000 Belgische gezinnen die hun woning met propaan verwarmen niet over het hoofd worden gezien. De meeste van hen kunnen nu niet van de korting genieten omdat de opslagcapaciteit van de propaanreservoirs zelden meer dan 2.000 liter bedraagt en propaan niet als brandstof wordt beschouwd.