Export afgekeurde schepen kost jaarlijks duizenden mensenlevens

Het dumpen van afgekeurde schepen door het Noorden in het Zuiden, voornamelijk in Azië, kost jaarlijks duizenden mensenlevens op werven waar de "wet van de jungle" geldt. Dat zeggen Greenpeace en de Liga voor de Rechten van de Mens.

Belga

In een rapport dat dinsdag in Parijs werd voorgesteld, klagen de organisaties het ontbreken van wetgeving in verband met deze schepenkerkhoven aan. Daardoor worden de mensen die op zulke werven werken, blootgesteld aan ongevallen, explosies en besmetting.

"Het is de wet van de jungle die heerst, vermits de arbeidsomstandigheden geen bescherming bieden en geen opleiding voor het personeel", aldus Antoine Bernard, uitvoerend directeur van de Liga. "Op de werven van Alang in India, waar zowat 40.000 arbeiders werken, is de verhouding 1 boot, 1 dode", vertelde Ramapati Kumar van Greenpeace India.

De voorstelling van het rapport valt samen met de vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie, in Geneve, de Internationale Maritieme Organisatie en het secretariaat van de Conventie van Bazel van de Verenigde Naties over de controle van internationaal verkeer van gevaarlijk afval.

"Wij willen dat deze intergouvernementele instellingen en de VN een juridisch kader creëren en bindende regels die de arbeiders beschermen en die garanderen dat de staten hun verantwoordelijkheden zullen accepteren", zei Antoine Bernard.