EU-lidstaten moeten elk jaar 1 procent minder energie verbruiken

De lidstaten van de Europese Unie moeten in negen jaar tijd proberen om negen procent minder energie te verbruiken. Die doelstelling staat in een richtlijn over efficiënte energieconsumptie die het Europese Parlement dinsdag in Straatsburg heeft goedgekeurd.

Belga

De lidstaten moeten ernaar streven om gedurende een periode van negen jaar elk jaar 1 procent minder energie te verbruiken. Het gaat niet om een bindende, maar om een richtinggevende doelstelling. Wel moeten de lidstaten een strategie uittekenen om het energieverbruik onder controle te houden. Tegen juli 2007 moeten ze een actieplan indienen bij de Europese Commissie.

Europees commissaris voor Energie Andris Piebalgs beklemtoonde dat zowel de publieke als de private eindverbruikers een inspanning zullen moeten leveren. Piebalgs beschouwt duurzaam energieverbruik als één van de pistes die Europa moet bewandelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Volgens ramingen van de Europese Commissie kan een jaarlijkse energiebesparing van één procent zorgen voor maximaal vijftig procent van de reductie van CO²-uitstoot die Europa in het kader van het protocol van Kyoto moet realiseren.