In vier op tien gevallen overeenkomst bij bemiddeling strafzaken

In vier op tien gevallen wordt een overeenkomst bereikt bij bemiddeling in strafzaken. De vzw Suggnomé maakte de cijfers dinsdag bekend bij de voorstelling van het boek "Waarom?" over deze problematiek. De vzw leidt in tien gerechtelijke arrondissementen de bemiddelingsdiensten.

Belga

In 2004 werden in Vlaanderen in totaal 589 effectieve bemiddelingsprocessen opgestart. Van de 350 strafbemiddelingszaken die volledig doorlopen werden, resulteerden er 218 in een schriftelijke overeenkomst of een andere vorm van vergelijk.

Het ging om dossiers waarbij een dagvaarding gebeurde, de dader bekend heeft en het slachtoffer een aanwijsbare schade heeft opgelopen. Ze betroffen zowel vermogensdelicten (49,5 procent), persoonsdelicten zoals poging tot doodslag en poging tot moord (38 procent), zedenfeiten (11,2 procent) als milieudelicten (0,4 procent). De gemiddelde bemiddelingstijd bedroeg 155 dagen. Dat een aantal van de volledig doorlopen bemiddelingen niet resulteerden in een schriftelijke overeenkomst betekent overigens niet dat ze mislukten. In een aantal gevallen was hieraan immers geen behoefte.

Op 22 juni 2005 keurde de Kamer de wet goed die deze bemiddelingsprocedure opgenomen heeft in het strafwetboek en tot een recht heeft gemaakt voor daders en slachtoffers.