Provincie Limburg gaat erfgoeddatabank uitbouwen

Het Limburgse provinciebestuur heeft dinsdag het startschot gegeven voor de uitbouw van een digitale databank van het Limburgse erfgoed.

Belga

Dat gebeurde met de aanstelling van het softwarebedrijf i-Merge uit Leuven om de software en bijbehorende diensten te leveren. De databank ErfgoedLimburg.be moet binnen drie jaar operationeel zijn.

ErfgoedLimburg.be wordt een erfgoedbank, die alle informatie over het Limburgse erfgoed bundelt. Voorts wordt het een erfgoedwijzer, die de bezoeker in staat moet stellen om erfgoed met ander erfgoed in verband te brengen door chronologische, geografische en persoonsgebonden relaties te maken. "Op die manier wordt erfgoed integraal leesbaar en leefbaar gemaakt voor de bevolking", zo maakte gedeputeerde van cultuur Jos Claessens (VLD) dinsdag in Hasselt bekend.

Claessens ziet in de erfgoedbank ook een instrument voor streekgericht erfgoedbeleid, dat het erfgoedtoerisme kan voeden en inspireren. Ook de bescherming en conservatie van het Limburgse erfgoed en de ontsluiting ervan voor een breed publiek wordt mogelijk gemaakt door de erfgoedbank.

De erfgoedbank zal de bezoekers toegang verlenen tot alle gedigitaliseerde en te digitaliseren inventarissen van het Limburgs erfgoed. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, de afdeling monumenten en landschappen van de Vlaamse gemeenschap, de Limburgse musea, de Heemkundekring Limburg, het bisdom Hasselt, het centrum voor agrarische geschiedenis, het Limburgs Volkskundig Genootschap en de steden Hasselt, Tongeren, Sint-Truiden, Bilzen en Maaseik.