Raadsman Kemaldar sluit internering niet uit

Uit de verschillende tussenkomsten van raadsman Vic Van Aelst is dinsdagnamiddag gebleken dat de advocaat waarschijnlijk de internering voor zijn cliënt zal vragen. Van Aelst zei dat er van Kemaldar geen "antwoord met gezond verstand" moest worden verwacht en dat het motief voor de mood "irrationeel" is. De raadsman verwees ook veelvuldig naar het psychiatrische verleden van zijn cliënt, wat de vraag tot internering lijkt te rechtvaardigen.

Belga

Kemaldar gaf net als maandag meermaals te kennen dat zijn vrouw hem bedroog, alhoewel daar in de loop van het onderzoek nooit enig bewijs voor werden gevonden. Volgens de beschuldigde moest zijn echtgenote dood omdat hij vreesde voor zijn leven en ervan overtuigd was dat "vreemde mannen in huis" hem wilden doden.

Een buurman van het gezin verklaarde dinsdagnamiddag dat de twee minderjarige dochters van Kemaldar na de feiten bij hem kwamen aanbellen met de melding dat "hun moeder gesneden was door papa". De andere dochter was in de woning achtergebleven. De kinderen huilden en vroegen de getuige of die mee naar hun huis wilde komen. De buurman wist dat er binnen het gezin van Kemaldar vaker sprake was van geweld, maar had naar eigen zeggen niet verwacht dat de toestand zo erg zou zijn.

De zus van de buurman verklaarde dinsdagnamiddag dat de kinderen duidelijk in shock waren en dat de oudste dochter had gezien hoe haar vader haar moeder met een mes neerstak. Het meisje vertelde aan de getuige ook dat haar moeder met bloed besmeurd was en een messteek in de hals vertoonde.

De kinderen zijn nog altijd zwaar onder de indruk van de feiten en wensen niet meer op hun eerder afgelegde verklaringen terug te komen. Hun getuigenissen zullen op video aan de jury worden getoond.

Toen de buurman in de woning van Kemaldar aankwam, leefde de vrouw nog. Haar ogen stonden open en haar borst ging op en neer. De vader van de buurman verwittigde de hulpdiensten. Een poging om het bloed in de hals van de vrouw te stoppen, mislukte.

De moeder van de buurman, die een nauwe band had met Kemaldar, had dinsdag niets dan lof voor het slachtoffer over.