Vzw pcfruit moet hét kenniscentrum voor fruitteeltonderzoek worden

De bestaande vzw's binnen het Limburgse Proefcentrum voor Fruitteelt (PCF) worden op 1 januari 2006 overgenomen door de nieuwe vzw pcfruit.

Belga

Die moet in de toekomst uitgroeien tot hét Vlaamse kenniscentrum voor fruitteeltonderzoek. Dat heeft voorzitter Marc Vandeput van het PCF, tevens de Limburgse gedeputeerde voor Economie, dinsdag op een persconferentie in Hasselt bekendgemaakt.  Het PCF werd in 1997 opgericht als een cluster die het wetenschappelijk onderzoek, de voorlichting aan de fruittelers en de dienstverlening aan fruittelers in de regio Haspengouw omvatte. Het PCF bestaat uit het opzoekingsstation van Gorsem, de proeftuin voor aardbeien en houtig kleinfruit en de proeftuin voor pit- en steenfruit.  Omdat een fusie van de vzw's een risico op verlies van subsidiëring inhield, werd de werking van de vzw's tot hiertoe voortgezet. Maar met het Lambertmontakkoord, de volledige regionalisering van de land- en tuinbouw en het besluit van de Vlaamse regering rond de toekenning van facultatieve subsidies aan praktijkcentra actief in de voorlichting en ontwikkeling van land- en tuinbouw, werd dit risico opgeheven en kon er vervolgens werk gemaakt worden van een juridisch geïntegreerde werking met één eenheidsstructuur, zo verduidelijkte Vandeput.

Onder het motto "Samen sterk" zal de vzw één gemeenschappelijk beleid voor wetenschappelijk onderzoek en proeftuinwerking in Limburg ontwikkelen om op termijn uit te groeien tot hét Vlaamse centrum voor fruitteeltonderzoek voor de hele fruitsector. Het uiteindelijke doel van de nieuwe vzw is om dé referentie te worden in het (internationale) fruitonderzoek en - voorlichting, zo zei de voorzitter van pcfruit nog.  Het belangrijkste voordeel van de nieuwe eenheidsstructuur is volgens Vandeput het feit dat pcfruit nu meer gewicht in de schaal kan leggen om onderzoeksopdrachten en Europese projecten in de wacht te slepen. Pcfruit streeft in dit verband ook naar samenwerking met andere onderzoeksinstellingen zoals universiteiten en hogescholen, aldus nog Vandeput.

Een ander voordeel van de nieuwe vzw is dat de teler voortaan één aanspreekpunt heeft inzake informatie, advisering en voorlichting en dat de onderzoeksgelden optimaal ingezet kunnen worden ten voordele van de teler, zo luidde het tot slot. De vzw pcfruit telt 92 personeelsleden en 52 arbeiders in het plukseizoen. De nieuwe vzw heeft een omzet van meer dan 4 miljoen euro.