Assisen Limburg: Kemaldar voelde zich bedreigd door andere mannen

Beschuldigde Suaat Kemaldar wilde zijn echtgenote persé dood omdat hij anders door andere mannen, waarmee zijn echtgenote een relatie had, zou vermoord worden. Dat verklaarde athans getuige Dimtri Degraen van de lokale politie van Maasmechelen.

Belga

Suaat Kemaldar (30) uit Maasmechelen wordt beschuldigd van moord op zijn 29-jarige echtgenote Fadime Karasahin. Kemaldar bracht zijn echtgenote in de nacht van 7 op 8 maart 2004 in de echtelijke woning in Maasmechelen een tweetal messteken toe en sneed haar nadien de keel over. Kemaldar deed dit onder invloed van cocaïne. Zelf beweert de beschuldigde dat zijn echtgenote hem bedroog en hij steevast stemmen van vreemde mannen in de woning hoorde.

Inspecteur Degraen verklaarde voorts dat beschuldigde Kemaldar een drietal uur na de feiten "vrij kalm en zelfs een beetje apatisch" overkwam. Volgens de getuige kon de houding van Kemaldar het best als "koel" bestempeld worden. "Pas op uitdrukkelijke vraag van mijn collega zei hij dat hij spijt had over hetgeen er gebeurd was. In mijn perceptie betrof het een man die gewoon aanvaard had wat er gebeurd was en verder niets", zo luidde het nog.

Hoewel Kemaldar beweert dat hij op de avond van de feiten in "zijn normale doen" was en naar eigen zeggen goed wist wat hij deed, ontstond er kort nadat hij thuis kwam van café een ruzie met zijn echtgenote naar aanleiding van het feit dat Kemaldar stemmen hoorde en wilde controleren of er niemand onder de livingtafel zat. Toen hij daarbij een vaas omver stootte, schold zijn echtgenote hem uit voor "pooier". Volgens de verklaring van Kemaldar dreide ze er ook mee om hem te vermoorden. Kemaldar verklaarde in dat verband nog aan de speurders dat hij vermoedde dat zijn echtgenote "krachten" kreeg van onbekende figuren in de woning.

Nog volgens de getuige heeft Kemaldar in de loop van het onderzoek steevast vastgehouden aan zijn verklaring dat zijn vrouw hem bedroog. Hij leidde dit onder meer af uit het feit dat er op de avond van de feiten een lijntje cocaïne op het nachtkastje lag, een aantal messen en blikjes bier waarvan Kemaldar beweert dat die niet van hem waren. Kemaldar hoorde zijn vrouw daarop "vlug vlug" zeggen, waarna hij de kleekasten op de aanwezigheid van een man ging controleren en zijn echtgenote twee messteken op het bed toebracht. Wanneer beiden van het bed afrollen, houdt Kemaldar zijn vrouw onder en zaagt hij haar de keel over. Volgens Kemaldar hebben zijn drie minderjarige kinderen gezien dat hij messen vasthield, maar niet dat hij zijn vrouw de keel oversneed. De oudste dochter van Kemaldar heeft nog geprobeerd om haar vader op andere gedachten te brengen door hem 100 euro aan te bieden met de vraag of hij "mama dan met rust wilde laten". Maar Kemaldar nam het geld niet aan. De kinderen probeerden hun vader op deze manier te paaien omdat ze wisten dat de ruzies tussen hun ouders altijd over geld gingen. Het gezin had dan ook heel wat schulden, grotendeels te wijten aan het drank- en druggebruik van Kemaldar.

De politie kwam verscheidene keren tussen vanwege echtelijke problemen in het gezin. De meldingen hieromtrent variëren van het buitensluiten van zijn vrouw en kinderen, drankmisbruik en "eigenaardig gedrag" van Kemaldar. In maart 2002 was er onder meer een tussenkomst van de politie van Maasmechelen nadat Kemaldar onder invloed van cocaïne met een mes in de woning rondliep. Kemaldar liet zich naar aanleiding hiervan vrijwillig opnemen in de psychiatrie. Het slachtoffer wordt door familie en kennissen omschreven als iemand die altijd met de kinderen in de weer was. Kemaldar stond vooral bekend als iemand die voornamelijk 's nachts leefde en zich doorgaans erg weinig van zijn gezin aantrok. Geen enkele van de getuigen vindt het overigens geloofwaardig dat Fadime Karasahin met andere mannen aanpapte, zo zei getuige Degraen nog.

Inspecteur Karel Hawinkel van de lokale politie van Maasmechelen zei dat het slachoffer met moeite de eindjes aan mekaar kon knopen en dat ze in het huishouden totaal geen steun van Kemaldar kreeg. Diens alcohol- en druggebruik was de laatste maanden voor de feiten ook danig geëscaleerd. Kemaldar bracht meer tijd op café door dan thuis en sliep overdag zijn roes uit, zo luidde het. In de loop van de namiddag wordt het getuigenverhoor voortgezet.